Groot in het klein zijn

1 School Westwoud

Onlangs zijn de Medezeggenschaps-raden van ‘t Skitteljacht en de Regenboog weer bij elkaar geweest.

De beide bestuurders van de 2 stichtingen schoven aan. Het doel van de bijeenkomst was om de laatste punten uit het fusierapport te verduidelijken en eventueel aan te passen.

Hierna volgt een definitieve goedkeuring (instemming met de fusie) door beide Mr-en. Het is een goed gesprek geweest en we zijn nu in afwachting van de rapportage van dit gesprek.